Skriv ut

Kära gäster! SkiFood´s rutiner för minimal smittspridning av Covid-19. Din hälsa och säkerhet som gäst på SkiFood är vår högsta prioritet. Du ska känna dig trygg som gäst i att vi på SkiFood jobbar på ett säkert sätt. Tillsammans med dig minimerar vi risken för spridning av Covid-19.

Planlagda rutiner för allas säkerhet...

Nedan beskriver vi vårt förhållningssätt och våra rutiner som gäller för både oss och dig som vår gäst. Först och främst stannar vi hemma om vi inte känner oss friska. Exempel på vanliga symptom är:

Tvätta händerna vid ankomst.

Undvik att peta i ögon, ansikte mm. Nys i armveck. Fortsätt tvätta händer ofta. Undvik även närhet & kroppskontakt med andra gäster även om de ingår i ditt sällskap.
Använd handsprit och engångshanddukar som finns i alla rum och sällskapsytor. Håll alltid avstånd.

Rutiner vid måltider:

Med hjälp av följande rutiner kan vi servera en buffé med minimal spridningsrisk:

Övrigt

All personal är informerad om Covid-19 och har fått instruktioner om extra noggrannhet. Vi följer dagligen Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Covid-19. Vi har infört tätare regelbundna intervaller för desinficering av kontaktytor såsom dörrhandtag, stolsryggar, strömbrytare, fjärrkontroller, mm. Vi har ökat fokus på handhygien, påminnelser med skyltar, konstant tillgång på tvål, engångshanddukar, handsprit. Städrutinerna är stärkta.

Med dessa anpassningar och sunt förnuft kan vi alla njuta av en trygg vistelse på SkiFood.